Máy hàn tig que 315A
Máy hàn tig que 315A
Máy hàn tig que 315A
Máy hàn tig que 315A
Máy hàn tig que 315AMáy hàn tig que 315AMáy hàn tig que 315AMáy hàn tig que 315A

Máy hàn tig que 315A

thể loại

Số lượng

miêu tả

Máy hàn tig que 315A – Máy hàn 2 chức năng

Máy chạy điện áp 3 pha 380V